Assessorament i gestió turística

Consultoria

Tramitació legal

La gestió empresarial ha de fer front als requeriments que exigeix la normativa legal definida per la Unió Europea i adaptada a les exigències de l’estat espanyol o de la Generalitat de Catalunya. El domini de les exigències legals suposa tenir un gran coneixement del funcionament de les administracions públiques i disposar de temps dedicat a la lectura, interpretació i gestió de les novetats legals.

Plomes

Quins són els beneficis?

  • Obtenir coneixement sobre les normatives legals que apliquen al sector i afrontar amb seguretat les inspeccions de les administracions públiques.
  • Estalviar temps i esforços en la gestió de documentació exigida per les administracions públiques.
  • Estalviar diners provinents de decisions correctes a l’hora de fer inversions d’acord amb normativa.
  • Conèixer els incentius dirigits al sector turístics i deixar en mans de tècnics experts la gestió i tramitació complexa d’aquests.

Els nostres serveis de tramitació

  • Estudis pel canvi de categoria
  • Tramitació del registre de turisme
  • Estudis de normativa aplicable per establiments de nova creació
  • Obtenció de la llicència ambiental
  • Implantació del sistema de protecció de dades de caràcter personal (LOPD)