Assessorament i gestió turística

Consultoria

Serveis de formació

Q-Global és conscient dels canvis constants a què estan sotmeses les empreses turístiques, especialment pel que fa a la variació periòdica de la seva estructura de professionals. Per aquest motiu oferim els serveis de formació a mida i fem els plans de formació anuals, seleccionem els millors professors per a cada matèria, fem el disseny dels programes, executem i seguim els cursos fins al final.

Pissarra

La formació que oferim pot tenir diferents formats, com les jornades o seminaris de 6 hores de durada o els cursos d'adquisició d'habilitats d'entre 16 i 40 hores.

També ens podem adreçar a personal base professional i a iniciats en el sector turístic, a càrrecs intermedis i a directius.

Li gestionem la formació de forma subvencionada a través de la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo, amb la finalitat de poder bonificar la formació professional a les empreses que cotitzin a la Seguretat Social i que estiguin al corrent del pagament de les seves obligacions de cotització.

 

Quins són els beneficis?

  • Reforçar habilitats directives.
  • Millorar la relació i habilitats de la plantilla .
  • Descobrir nous camins per millorar els resultats i posicionament estratègic de l’empresa.
  • Millorar les estratègies  de Marketing i promoció dels serveis i productes, augmentant les vendes.
  • Oferir una millor atenció als clients incrementant la seva satisfacció i fidelització.
  • Incentivar la innovació en els processos de treball i la creació de nous productes o serveis.