Assessorament i gestió turística

Consultoria

Plans de millora integral de platges

Platja

Les platges continuen essent el principal atractiu turístic de la Costa Brava i del vostre municipi, i la gestió de les mateixes s’ha de considerar bàsica per l’èxit de qualsevol destinació litoral si vol mantenir el seu avantatge competitiu. 

La platja es un be complex i irreproduïble, un be natural, un espai d’equilibri ecològic i ambiental fràgil en si mateix i es converteix en un be econòmic cada cop més escàs.

A la platja es creuen també molts interessos no sempre convergents: persones, activitats, empreses, diverses administracions.

Preservar-les de la degradació i posar-les en valor davant la competència és per tant imprescindible.

Les nostres platges han de ser nètes, accessibles, segures, ordenades, divertides, rendibles, sostenibles...

Per fer-ho, cal establir un bon nivell de gestió, control de subcontractacions, objectius de millora... sempre partint de la medició i l’anàlisi de la situació actual.

A QGlobal us oferim un equip amb molta experiència, que ha desenvolupat plans de millora integral per a les millors platges de la Costa Brava.

Consulteu-nos el vostre cas i doneu un pas més cap a l’excel·lència.