Assessorament i gestió turística

Consultoria

Ordenances HUT

Les noves tipologies d’allotjament emergents, com són els  habitatges d’us turístic, llars compartides i allotjaments singulars als que es dona cobertura al Decret 75/2020 de 4 d’agost, requereixen d’una regulació específica adaptada a la casuística i necessitats de cada municipi.

Aquesta regulació és una eina per assolir uns nivells de qualitat que estiguin a l’alçada de l’oferta de la resta de tipologies que ja tenen una llarga trajectòria.

Així mateix, des de les administracions, s’ha de fomentar la convivència entre totes les ofertes d’allotjament i el respecte de totes aquestes activitats amb l’entorn del municipi i els seus habitants.

Segons el  Decret 75/2020 de 4 d’agost, questa regulació és pot exercir en els següents àmbits:

    • En el règim d’intervenció de l’activitat.
    • En els requisits turístics o sectorials no turístics (accessibilitat, salubritat, seguretat, impacte ambiental.....)
    • En els usos, incidint en l’ordenació urbanística per exemple controlant emplaçaments respectant i fins i tot millorant la qualitat dels espais urbans.

QGlobal ha elaborat el text base de l’ordenança de regulació dels allotjaments turístics, i ara us proposem l’adaptació de l’ordenança al cas específic del vostre municipi.  

La regulació dels HUTs és una oportunitat que cal aprofitar, i ara teniu el l’acompanyament més adequat per fer-ho. 

Cocina de apartamento