Assessorament i gestió turística

Consultoria

Gestió empresarial

El sector turístic, donades les seves característiques, requereix una renovació constant d’iniciatives i projectes pensats per a la millora progressiva d’hotels, càmpings, restaurants, oficines d’informació turística, platges, turisme rural, espais naturals, etc. Els instruments per fer-ho són:

Sistemes integrals de gestió

Sistemes integrals de gestió

Integrar és quelcom més que sumar. Proposem dissenyar i implantar un únic sistema de treball en benefici de la qualitat del servei, el respecte al medi ambient i la garantia de seguretat en els llocs de treball.

Gestió per processos o creació de manuals operatius

Gestió per processos o creació de manuals operatius

Aquest servei ajuda a estabilitzar la gestió interna i distribuir els recursos d’acord amb l’estratègia de l’empresa. Està especialment dirigit a establiments d’activitats complexes o en fase de creixement.

Sistemes de gestió de medi ambient

Sistemes de gestió de medi ambient

Cada organització és responsable de portar a terme unes bones pràctiques ambientals. Els sistemes de gestió ambiental reconeguts públicament gaudeixen d’incentius de les administracions públiques i són molt valorats com a marca de qualitat pels clients. Certificats voluntaris segons les normes:

UNE-EN-ISO 14001:04

Distintiu de Garantia de Qualitat Ambiental 

Quins són els beneficis?

Quins són els beneficis?

Assolir una cultura basada en la qualitat de la gestió i del servei tant de portes en fora com de portes endins.

Capacitar al personal per adquirir una cultura de l’organització.

Millorar l’eficiència degut a la unificació de tasques.

Millorar el control i l’optimització del consum de recursos.

Millorar la imatge turística de la destinació.  

Sistemes de gestió de qualitat

Sistemes de gestió de qualitat

Partint d’una diagnosi inicial, es defineix la raó de ser de l’organització, els seus processos de treball i els nivells de qualitat. Es fixen eines per a la implicació de les persones en la millora continua i es fa un estudi de l’opinió del client i les seves necessitats. Certificats voluntaris segons les normes:

UNE-EN-ISO 9001:08