Assessorament i gestió turística

Consultoria

Estudis i Anàlisis

La planificació ha esdevingut una eina de gestió fonamental per a l’estratègia de les organitzacions públiques i privades. És necessari fixar adequadament les accions sobre el territori i el patrimoni cultural per tal d’oferir una destinació turística de qualitat.

Estudis conceptuals i de viabilitat de negocis turístics

El pla d'empresa és una eina de treball i reflexió fonamental per al desenvolupament d’una idea de negoci.

La informació que conté el pla d'empresa detalla el seu funcionament bàsic, permet fer un anàlisi de viabilitat del projecte, estableix els principals objectius i estratègies, detectant al mateix temps els punts forts i febles que representaran oportunitats o amenaces futures.

Aquest document permet tenir el màxim d'informació i elements possibles per a la presa de decisions referents a l'inici de la nova activitat o reorientació empresarial.

 Quins són els beneficis?

  • Obtenir un model de negoci que generi confiança a futurs socis estratègics.
  • Disposar de l’instrument de gestió econòmic i financer que porti a l’empresa a un èxit sostingut en el temps.
  • Reforçar la gestió de la millora continuada per empreses i administracions que vetllin per la qualitat del productes i del servei.
  • Obtenir un estudi objectiu amb informació quantitativa i qualitativa, presentada de forma entenedora i visual.