Assessorament i gestió turística

Consultoria

Comunicació i promoció turística

Estudis de posicionament de la marca turística

Realització d’un anàlisi aprofundit sobre el posicionament de la marca turística de la destinació turística. Anàlisi de l’ús que se’n fa tant pels propis equips de govern, com per públic forà (per ex. empresa turística, o altres entitats públiques). Visualització d’aquesta marca en els espais públics i privats. Identificació i sentiment de pertinença dels agents que engloba. Determinació del nivell de generació valor afegit.

En base a l’elaboració d’un document diagnòstic, definició d’un pla d’acció per millorar el posicionament de la marca, millora de la imatge del municipi, cerca de col·laboradors per donar més valor a la marca, formació i sensibilització dels agents encarregats de difondre la marca. 

Servei d’assessorament tècnic continuat per al posicionament de marques i per a la millora de la promoció de la destinació turística

Realització del servei d’assessorament, impuls i assistència tècnica als equips tècnics de les administracions públiques. Definició d’estratègies per a implantar la marca turística en les diferents plataformes digitals (webs, xarxes socials, blogs, canals turístics, plataformes turístiques i d’informació, etc) i en els diferents suports comunicatius.

Assessorament continuat mitjançant reunions presencials amb l’equip tècnic de les entitats que lideren la comunicació i promoció del municipi. 

Disseny de campanyes gastronòmiques

Disseny, desenvolupament i seguiment de campanyes gastronòmiques per l’atracció de nous públics al municipi, per a la involucració del sector privat (els restaurants) en la promoció turística, i per afegir valor i prestigi a la destinació turística.

Disseny de campanyes promocionals

Disseny, desenvolupament i seguiment de campanyes promocionals per a la comunicació i promoció d’esdeveniments, actes, fires, projectes, festivals, concerts, etc.