Proveïdors i compres

PEC PROJECTS: Coneix Optiwatt

Sistemes i solucions per a una gestió energètica eficient

0

Un sistema tecnològic i innovatiu per millorar l'eficiència energètica

Optiwatt ha desenvolupat un sistema tecnològic finalitzat a optimitzar els ingents consums energètics típics de l'activitat professional.

En qualsevol realitat productiva, l'eficiència energètica té o assumeix un rol sempre més estratègic i important: aquest sistema consenteix un estalvi energètic parell o superior al 20% mantenint invariable la performància i la qualitat de la maquinària.

El sistema Optiwatt, fàcilment instal·lable a les plantes ja existents, noves o en fase d'implementació, consenteix un millorament del balanç econòmic de l'empresa i al mateix
temps una reducció de l'emissió de la contaminació a l'atmosfera. Hem subdividit el procés de la instal·lació del sistema en quatre simples fases: anàlisi de la planta, verificació dels consums, investigació d'una solució adequada, instal·lació.

Per a més informació consulta el catàleg: