Proveïdors i compres

  • Bariperfil

Bariperfil: NOVA WEB

Descobreixi la nova pàgina web de Bariperf il, que ofereix una àmplia selecció de productes idonis per a la renovació d'establiments en el sector de l' HORECA.

A més a més, la pàgina compta amb tres confi guradors per combinar materials per al terra i les parets, que l'ajudaran a obtenir el resultat desitjat.