SOBRE LA PRESTACIÓ DE PATERNITAT

12/05/2021

El permís de paternitat per naixement de fill, adopció o acollida ha augmentat el 2021 a 16 setmanes. S’iguala així el permís de paternitat al de maternitat.

Aquest procés per igualar ambdós permisos de manera progressiva, ve recollit al Real Decreto Ley de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, aprovat el març del 2019.

Amb l’entrada en vigor d’aquesta norma, el permís de paternitat passava de 5 a 8 setmanes, durada que des del passat 1 de Gener del 2020 fins al 31 de desembre d’aquell mateix any es va veure incrementat en 12 setmanes.

És, doncs, a partir del 2021 que la paternitat i la maternitat han estat equiparades a 16 setmanes.

Si qualsevol treballador té un fill durant aquest 2021, el permís de paternitat serà de 16 setmanes, de les quals les 6 primeres hauran de gaudir-se de forma continuada a posteriori del naixement.

Així doncs, a partir de l'1 de gener de 2021, desapareix la possibilitat que la mare cedeixi part del permís.

Quines opcions hi han després d’aquest període obligatori de 6 setmanes?

  • El treballador podrà fer ús de la resta del permís de paternitat fins al compliment de les 16 setmanes a temps complert o parcial.

 

  • Una altra alternativa és que les 10 setmanes restants es gaudiran en períodes setmanals, de forma acumulada o interrompuda, dins dels 12 mesos següents al part o bé la resolució judicial o decisió administrativa en el cas d'adopció.

Quin cost té per l’empresa? :

Durant el període de suspensió, el treballador cobrarà una prestació del 100% de la seva base reguladora i per tant, l’empresa s’haurà de fer càrrec només de continuar cotitzant a la Seguretat Social per les quotes empresarials.

A més, en cas de contractació d’un aturat mitjançant contracte d’interinitat, es podrà bonificar al 100% sobre totes les quotes empresarials.

  • prestació de paternitat