S’ESTÉN L’ÚS DE LA FACTURA ELECTRÒNICA A TOTES LES OPERACIONS ENTRE EMPRESES I PROFESSIONALS: US AJUDEM A IMPLEMENTAR-HO.

14/12/2022

La llei 18/2022, de 28 de setembre, de creació i creixement d’empreses (coneguda com la “Llei Crea i Creix”, publicada al Butlletí Oficial de l’Estat el 29/09/2022), dona un nou impuls a la facturació electrònica.

La llei 18/2022, de 28 de setembre, de creació i creixement d’empreses (coneguda com la “Llei Crea i Creix”, publicada al Butlletí Oficial de l’Estat el 29/09/2022), dona un nou impuls a la facturació electrònica, com a mecanisme per lluitar contra la morositat comercial, a l’imposar als empresaris i professionals la obligació d’expedir, remetre i rebre factures electròniques en totes les seves relacions comercials amb altres empresaris i professionals.

D’aquest manera es garanteix una major traçabilitat i control de pagaments entre professionals i empreses, i es permet obtenir informació fiable i àgil relacionada, entre d’altres, amb els terminis de pagament.

Aquesta nova regulació requereix un desenvolupament reglamentari, que haurà d’ aprovar-se en el termini dels 6 mesos següents a la publicació al BOE de la Llei Crea i Creix (això és fins el 29/03/2023).

Per altra banda, l’entrada en vigor d’aquesta mesura també està supeditada a l’obtenció d’una exempció de la normativa comunitària de l’IVA que obliga a acceptar les factures tant en paper com per via electrònica, articles 218 i 232 de la Directiva 2006/112/CE del Consell, de 28 de novembre de 2006.

Aquesta data d’aprovació del citat reglament és rellevant, ja que determinarà el dia, de l’any posterior o de l’any següent (al posterior), a partir del qual aquesta obligació de facturació electrònica entre empresaris i professionals serà exigible.

  • A l’any d’aprovar el reglament, en el cas d’empreses amb un volum de facturació anual superior als 8 milions d’euros.
  • Als dos anys d’aprovar-se el reglament per la resta d’empresaris i professionals.

Regles bàsiques de la factura electrònica:

  • El destinatari i l’emissor de les factures electròniques hauran de proporcionar informació sobre els estats de la factura.
  • Els destinataris podran sol·licitar còpia de la factura electrònica durant el termini de quatre anys des de la seva emissió, sense incórrer en costos addicionals.
  • El receptor de la factura no podrà obligar a l’emissor a utilitzar una sol.lució, plataforma o proveïdor de serveis de facturació electrònica predeterminat.

Si encara no has implementat la facturació digital a la teva empresa, tingues en compte que, per facilitar aquesta transició, tant empreses com autònoms poden accedir al paquet d’ajudes procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, materialitzat en el programa Kit Digital. 

T’ajudem a tramitar la subvenció i a trobar les millors solucions digitals subvencionades

Si teniu una empresa de fins a 49 treballadors o sou autònoms i encara no heu tramitat el Kit Digital, heu de saber que a Cooperativa Costa Brava Centre, a través del nostre departament de Comunicació i Disseny, us ajudem a fer-ho. Si voleu, ens podeu facilitar les dades de contacte per iniciar el procés sense cap compromís.

Un cop se us atorgui la subvenció podreu destinar l’import que us pertoqui a la instal·lació de múltiples solucions digitals per al vostre negoci, entre elles la factura electrònica. No deixis de consultar-nos per tal de que et puguem fer la millor oferta a la mida de la vostra empresa i a cost zero durant el primer any de servei.

  • Factura electrònica