PROTOCOL PROCICAT PER A HOTELS I APARTAMENTS TURÍSTICS

28/07/2020

El PROCICAT ha aprovat els protocols de prevenció de la COVID per adiferents sectors, trobeu en pdf el corresponent a hotels i apartaments turístics

En el marc del Pla estratègic del desconfinament per la COVID-19 aprovat pel Govern de Catalunya, els diferents departaments de la Generalitat de Catalunya estan elaborant plans de desconfinament sectorials amb les mesures previstes per a les diferents fases del desconfinament i per a cadascun dels seus àmbits d'acció.

A la vegada, aquests plans sectorials de desconfinament serveixen com a criteris generals perquè les administracions locals desenvolupin els seus plans de desconfinament. Els plans de desconfinament sectorials de la Generalitat són revisats per un equip de coordinació integrat pels departaments de Salut i Interior i per un equip de representants del món local abans de presentar-los a les reunions del Comitè Tècnic del pla PROCICAT per emergències associades a malalties transmissibles emergents amb potencial alt risc, i, un cop tenen el vistiplau del Comitè Tècnic, són aprovats pel Comitè de Direcció del mateix pla.

Podeu trobar tots els plans emesos aquí

I/o descarregar el protocol per a hotels i apartaments turístics al pdf adjunt

  • Protol procicat