NOU SISTEMA DE COTITZACIÓ PER AUTÒNOMS

19/09/2022

El passat 26 de juliol es va publicar al BOE el RD-Llei 13/2022, el qual s’estableix el sistema de cotització per a les persones treballadores per compte propi o autònomes i es millora la protecció per cessament d’activitat.

  • Cotitzacions

Aquesta modificació comporta passar a cotitzar amb un sistema vinculat als ingressos reals per tots els ingressos de les activitats econòmiques, empresarials o professionals que pugui tenir la persona treballadora. Es desplegarà al llarg de tres anys, entre el 2023 i el 2025, en què els autònoms amb menys ingressos rebaixaran la seva quota, mentre que es veurà incrementada per als que més guanyen.

Aquest nou sistema de cotització conté un sistema de 12 trams que determina la base de cotització i la quota a pagar en funció dels rendiments nets de la persona professional autònoma.

 

Taula de bases mínimes, màximes i quota per als anys 2023, 2024 i 2025:

Modificacions en la base de cotització

És un nou sistema que permet als autònoms canviar la quota en funció de la seva previsió d’ingressos nets (descomptant els costos derivats de desenvolupar la seva activitat) fins a sis vegades l’any. Al final de l’exercici fiscal i una vegada coneguts els rendiments nets anuals, es regularitzaran les cotitzacions, i es retornaran o reclamaran quotes en el cas que el tram de rendiments nets definitius estigui per sota o per sobre del que s’indica per a les previsions durant l’any.

Nova tarifa plana de 80 euros

Amb el nou sistema, la tarifa plana per a autònoms passarà a ser de 80 euros durant els 12 primers mesos d'activitat, independentment dels ingressos del treballador per compte propi. I en els 12 mesos següents l'autònom continuarà pagant els 80 euros de quota mensual sempre que els seus ingressos nets es trobin per sota del salari mínim.