DEROGACIÓ DE L'ACOMIADAMENT OBJECTIU PER FALTA D'ASSISTÈNCIA JUSTIFICADA

19/02/2020

Avui dimecres 19 de febrer s'ha publicat al BOE (núm.43) el Real Decret Llei 4/2020 pel qual es deroga l'acomiadament objectiu per falta d'assistència a la feina establert a l'article 52.d de l'Estatut dels Treballadors.

Fins ara hi havia la possibilitat d'acomiadar per absentisme causat per baixes mèdiques: si un treballador faltava el 20% de la jornada hàbil en 2 mesos consecutius, o bé el 25% en 4 mesos discontinus (dins un període de 12 mesos), l'empresari podia acomiadar de forma objectiva amb una indemnització de 20 dies per any treballat amb un màxim de 12 mesos.

La derogació de l'acomiadament per baixes mèdiques és una de les primeres mesures urgents que el Govern de coalició ha decidit modificar de la reforma laboral del Partit Popular (PP). Segons el Ministeri de Treball, la supressió d'aquest article respon a la necessitat de garantir jurídicament els drets fonamentals de les persones treballadores, especialment les que tenen alguna discapacitat, pateixen malalties cròniques o de llarga durada, o que es cuidin de persones dependents. 

El Real Decret Llei aprovat compleix, a més, amb les directrius del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. 

Podeu veure el text complet al pdf adjunt.

Més informació

  • acomiadaments