COVID-19, NOUS HÀBITS SOCIALS

01/06/2021
UHTCBC, Timó 328

La implicació del sector turístic en els nous hàbits socials i la redefinició dels espais públics, serà clau.

Tot i complir amb tots els requisits higiènics i sanitaris exigits per combatre la Covid-19, el món de l’hostaleria i el turisme veu amb preocupació com això encara no és suficient per poder tirar endavant ininterrompudament la seva tasca. I és que la seva sort no només està lligada als processos interns executats per empreses i treballadors, sinó que l’entorn i clima socials en els que es desenvolupa el sector a vegades poden ser elements determinants per entendre la inestabilitat viscuda.

Així ho afirma Iñaki Garmendia, membre el Comitè d’Experts de l’Organització Mundial del Turisme (OMT), a l’article ‘Turismo y Covid: espacios, vacunas y nuevos hábitos’, publicat al blog especialitzat Turismo y seguridadaquest mes de febrer. En ell, Garmendia hi diu que “si s’aprofundeix, es veurà que el turisme i l’hostaleria per si mateixos no generen contagis, però s’entén que, a l’estar vinculats a l’oci i l’esplai, fa que sorgeixi un cert relaxament en el comportament de les persones amb la consegüent, ara sí, transmissió de virus”.

Per tot això, l’autor considera que el sector haurà de ser motor de canvi d’una sèrie d’hàbits i de maneres de concebre les relacions i els ambients en els que tenen lloc. Malgrat la injecció de moral que la vacuna pot suposar, té clar que no es tornarà aviat a la manera de fer d’abans de la pandèmia: “És possible que molts dels nous hàbits hagin vingut per quedar-se i que probablement tendim a relacionar-nos i viatjar de la mateixa manera, però diferent.

Nous hàbits que seguiran valorant la proximitat, però si pot ser amb més distància, el que incidirà en els aforaments i oxigenació dels espais, se seguirà reconeixent l’element emocional de les destinacions sempre que aprofundeixin en el meu jo com a persona - turista, la comunicació tendirà a ser més autèntica sempre que tinguin la capacitat d’informar sobre les noves mesures de seguretat.

En definitiva, s’anirà imposant una nova empatia turística i relacional on a l’habitual component ociós s’incorporin i citin els processos que ho garanteixin”.Aquests nous hàbits i compromisos adquirits, segons Iñaki Garmendia, hauran de superar les prediccions assentades i basades sobre els vells models, ja que aquests poden estar sobrecarregats d’optimisme. Això obligarà a treballar especialment en reforçar la confiança dipositada per mercats i clients durant anys i anys.

L’article finalitza recordant que “tota aquesta crisi en la parcel·la turística no és espontània, sinó que en gran mesura s’assenta en la seva fràgil interpretació interna i la seva consegüent descol·locació. Motius que han fet que el sector se senti marginat, encara que la seva aportació a la riquesa i ocupació hagin estat notables.

  • Covid-19