Aprovades les bases reguladores per a la convocatòria d’ajuts a projectes destinats a reduir el consum d'aigua

03/01/2024

Aprovades les bases reguladores per a la convocatòria d’ajuts a projectes destinats a reduir el consum d'aigua mitjançant la reutilització i l'estalvi per part dels establiments que prestin serveis d'allotjament turístic.

(ORDRE EMT/265/2023, de 30 de novembre).

La convocatòria es publicarà properament al DOGC. L'objectiu d’aquests ajuts és que els establiments que prestin serveis d'allotjament turístic puguin dur a terme les inversions necessàries per assolir els objectius de reducció i reutilització d'aigua als seus establiments.

En són beneficiaris establiments hotelers (hotels, hotels apartament, hostals i pensions), càmpings, establiments de turisme rural en qualsevol de les seves modalitats i apartaments turístics.

Hi ha dues línies d’actuació:

  • Reutilització de l’aigua: actuacions basades en la reutilització de l'aigua, consistent en el tractament i posterior reutilització de l'aigua provinent de fonts diferents de la xarxa d'aigua potable .
  • Estalvi d'aigua: actuacions que redueixin el cabal d'aigua necessari per a un ús concret al seu punt de consum i que, com a conseqüència, comportin un estalvi d'aigua al conjunt d'instal·lacions en servei d'un establiment.

Estan específicament excloses les següents actuacions

  1. a) Les que suposin l'ampliació de la superfície de reg i l'augment del consum d'aigua.
  2. b) Les intervencions destinades a noves instal·lacions de piscines.
  3. c) Les intervencions en piscines ja existents que impliquin una ampliació del volum d'aigua en ús.
  4. d) En general, intervencions destinades a incrementar el consum d'aigua en instal·lacions.