Comunicació i disseny

Gestió de la imatge

Relacions públiques

Organització d’esdeveniments

Organització d’esdeveniments

ens encarreguem d’organitzar i planificar tot tipus d’esdeveniments d’empresa, des de la cerca de l’emplaçament i la contractació del càtering, fins a la convocatòria i supervisió dels assistents.

Identitat corporativa

Identitat corporativa

gestionem la identitat corporativa i la imatge de la organització, assessorant a les empreses en l’objectiu de comunicació de la organització i en la estratègia posterior a nivell intern i extern.

RRPP a nivell intern

RRPP a nivell intern

dirigides a treballadors a través d’accions motivacionals, coaching i team buildings; i a nivell extern, dirigides a accionistes, clients i comunitat, a través d’accions de premsa, esdeveniments i xarxes socials.