Assessoria i Gestió

Laboral - Fiscal - Comptable

Laboral

  • Ens ocupem tant de la gestió del dia a dia (contractes de treball, nòmines, certificats d'empresa o informes de costos laborals, entre d'altres), com de gestions puntuals (jubilacions, altes i baixes d'empreses, formació dual, etc.).
  • Assessorament i formació en el compliment de noves normatives (protecció de dades, control horari, altres).
  • Possibilitat d'establir quotes fixes mensuals per a un millor control dels costos.
  • Ens avala la nostra trajectòria de 30 anys en gestió laboral en el conveni d'hostaleria i ens diferencia el tracte personal amb els nostres clients.
  • Tramitació de pensions, davant l’Institut Nacional de la Seguretat Social.
  • Tramitació d’expedients a FOGASA.
  • Tramitació de comunicats d’accident.
  • Liquidació trimestral i anual de l’IRPF davant l’Agència Tributària.
  • Assessorament, assistència i representació a inspeccions i controls del Ministeri de Treball.

Demana'ns pressupost sense compromís, per correu electrònic a ggarcia@ostabravacentre.cat o bé omplint el següent formulari: